شهیدانِ شاهد
قالب وبلاگ

گل اشکم شبی وامی شدای کاش

همه دردم مداوامی شدای کاش

به هرکس قسمتی دادی خدایا

شهادت قسمت مامی شد ای کاش

003eo3itldgcsw5ya4q5.jpg


موضوعات مرتبط: با شهدا
برچسب‌ها: با شهدا, شهادت
[ چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ ] [ 22:40 ] [ مرتضی ] [ ]

بسم رب الشهداوالصدیقین

(ولا تحسبن الذین قتلوافی سبیل الله امواتابل احیاءعندربهم یرزقون)

گمان مبریدکسانی که درراه خدا کشته شده اندمرده اند،بلکه زندگانی هستندکه نزد خداروزی می خورند.

درود وسلام برپیامبران وامامان بزرگ شیعه،درود وسلام برمهدی موعود(عج)،درودوسلام بربت شکن قرن خمینتی روح الله ودرود وسلام برتمامی شهدای اسلام ازکربلای امام حسین(ع)تاکربلای ایران زمین.

اینجانب محمدنصیری لالیمی فرزندرمضان باتوجه به موقعیت انقلاب اسلامی وفرمایشات بزرگ مرد انقلاب امام خمینی وتاکیدبرادرهاشمی رفسنجانی درمورداعزام کاروانهای کربلا بسوی جبهه ها،برخود واجب دانستم به جبهه های حق عازم شوم تااگرتوانستم خدمت کوچکی به جامعه انقلابی ایران بکنم ودراین راه اگرخداوندلیاقت داددرراه اوشهید شوم.به ملت مبارزوهم محلی های خود وبه شمابعنوان یک برادرکوچکترتوصیه می کنم که به دستورات وفتوای بزرگ مرجع انقلاب گوش فراداده وازادامه دهندگان اصلی خون شهداباشیدتاانقلاب بسوی صاحب اصلی آن(امام زمان(عج))تقویت ورهبری شود.دوستان وهم محلی ها،مسجدهاراپرکنیدودرنمازهای جماعت وجمعه شرکت کنید.دعای کمیل وتوسل راهرچه باشکوهتربرگزارکنیدتاباهمین دعاهای شما،رزمندگان قدرتمنداسلام هرچه سریعترپیروز شوند.

درپایان ازمحلی های خودمی خواهم اگرنسبت به آنهابدی کردم مراببخشندوموردعفوقراردهند.

مطلبی چندبه پدرومادرگرامی:

مادرجان وپدرگرامی،شماراوصی خودقرارداده وناظراعمالم برادربزرگم رجبعلی می باشد.محل دفنم مزارشهداباشد.

مادرجان وخواهرگرامی وفامیلان،اگرسعادت مرایاری کردودرراه خداشهیدشدم هیچگاه درمرگ من گریه نکنید،فقط امام ورزمندگان رادعاکنید ودنباله روانقلاب باشید.

مادرجان ازتومی خواه که ماننددیگرمادران فرزندازدست داده همیشه صبوروبردبارباشیدوبرخدای خودتوکل کنیدوبه خواهرانم توصیه می کنم همچون زینب درمرگ برادرخود صبوروشکیباباشید.

انشاءالله

به امید فتح کربلا

خدایاخدایاتاانقلاب مهدی(عج)خمینی رانگهدار

شنبه 21/10/65(برادرمحمدنصیری لالیمی)

 


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها
برچسب‌ها: شهادت, شهید, وصیت نامه
[ دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 22:40 ] [ مرتضی ] [ ]
شهادت ودیعه الهی است که توسط واسطه فیض ولی الله اعظم به خاصان مجاهد اهدا میشود.

مارا نمیدهند زجامی که بی حد است

این جام تحفه ای به محبان احمد است

از این شراب نیست نصیبی به مدعی

چون ساقیش ذخیره آل محمد است 

میثم رمضانی لالیمی(واله)

 

 


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها
[ جمعه دوم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 23:18 ] [ مرتضی ] [ ]

درآخرین ساعات سال ۱۳۹۱خورشیدی یادمی کنم ازهمه شهدای راه فضیلت وگرامی می دارم یاد وخاطره امام شهدا وشهدای گلگون کفن روستای لالیم را.تصویر شهید۸شهید روستای لالیم رانشان می دهد قبل از شهادت شهیده معتمدی.

مخصوصا دلم می خواهد یاد کنم از پدر بزرگ عزیزم که در۱۶فروردین سال ۹۱ به دیدارفرزند شهیدش رفت ومرا تنها گذاشت.

آرزوی سالی خوب رابرای همه هموطنان ورهروان واقعی راه شهدارادارم وامیدوارم سال جدید توام با موفقیت روزافزون وسربلندی ایران عزیزباشد ومشکلات اقتصادی وفرهنگی مردم برطرف شود وبه ظهور امام زمان(عج)نزدیکتر شویم.

سال جدید رابامادرهلوشکسته آغاز ودرپایان نیز با درددل فرزندان زهرا(س)به پایان می بریم .خدایا به حق زهرا اللهم عجل لولیک الفرج.


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها
[ چهارشنبه سی ام اسفند ۱۳۹۱ ] [ 2:33 ] [ مرتضی ] [ ]

امروز ۲۷اسفندماه است .۲۶سال پیش درچنین روزی روستای لالیم شاهدتشییع پیکرپاک ۲دوست ورفیق درمحل ودرنبردشهیدان علی حیدرعشوری ومحمدنصیری بود.

به کمیته تشییع شهدای محل اطلاع دادندکه پیکرشهید عشوری بعداز۱۵روز ازشهادتش رجعت کرده .درروستامقدمات فراهم شده وبرای تحویل پیکرشهید برادران به معراج شهدا می روند.یکی ازآنهابرادرشهید نصیری بود که درآن لحظه از شهادت برادرش باخبرنبود.درحقیقت کل روستا ازشهادت محمد نصیری بی اطلاع بودند.درهنگام تحویل شهید عشوری بود که به برادران اطلاع دادندروستای لالیم ۲شهیددارد.برادرنصیری می پرسد که این شهید کیست؟طرف مقابل بی اطلاع ازاینکه فرد مقابل برادرشهید است می گوید:شهید محمد نصیری!

حضور پرشورمردم لالیم درمراسم تشییع شهیدان نصیری وعشوری

اینجابود که برادرنصیری ازشهادت برادرخود باخبرمی شود.مردم روستا که تجمع کرده بودند برای تشییع پیکرشهید عشوری به طور ناگهانی با پیکر دوشهید عشوری ونصیری مواجهه شده وبا شکوه تمام آنان راتاامامزاده عظیم گلزارشهدای لالیم تشییع می کنند.

آی مردم وای برفردایمان

دسته گلهامی روندازیادمان


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها، برگی ازتاریخ
[ یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 19:35 ] [ مرتضی ] [ ]

لحظه وداع حجت الاسلام والمسلمین ولی نژاد (امام جماعت یکی ازشبستانهای مسجد جامع ساری)

با فرزند برومندش طلبه شهید محمدمهدی ولی نژاد

شهادت:۲۷اسفند ۱۳۶۶خرمال عراق عملیات والفجر۱۰


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها
برچسب‌ها: شهید, شهادت
[ یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 19:15 ] [ مرتضی ] [ ]

۲۵اسفند سال ۶۵درشلمچه ودرعملیات کربلای ۵به دیدار مولایش حسین شتافت.امروز سالروز شهادت شهیدمحمد نصیری است یادش گرامی وراهش پررهروباد.


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها
[ جمعه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 23:17 ] [ مرتضی ] [ ]

بسمه تعالی

مناجات

خداونداتراسپاس می گویم وستایش می کنم زیراکه تنهاتولیاقت وشایستگی پرستش راداری.خدایامن حقیر باکوله باری ازگناهان بزرگ بسویت حرکت کردم تادرراه تو ودرجهت تداوم انقلاب اسلامی قدم بردارم تاشایدگناهانم راببخشی ومراازخجالت وشرمندگی نزدرسول خودت وائمه معصومین نجات دهی.یاغیاث المستغیثین-ای کسی که فریادرس بیچارگان هستی برس به فریادمابیچارگان که درروزقیامت طاقت آتش تورانداریم.

خدایا تمام گناهانم راازروی غفلت ازیادتوونام تو انجام دادم.پس ای خداای کاش مانندخون می شدی ودرعروقم جریان می افتادی تاهریک ازاعضاوجوارح بدنم درهرلحظه ودرهرحالی که هستندذکرتورا جاری سازندوغافل ازیادونام تونباشندتاگناه انجام ندهند.

خداونداشرم دارم ازاینکه گناهانم زیاداست وعمل نیکم کم.ولی باینحال بسویت حرکت می کنم وبه مبارزه علیه کفربرمی خیزم تادشمنان تورادراقصی نقاط خاک نابودکرده وحکومت تورادرجهان حاکمیت بخشم.تاشایداین قیام مراازقهرآتش دوزخ نجات بخشد.ای خدای بزرگ متعال مراازمجاهدان وزمندگان درگاهت قراربده ومرایاری کن تابتوانم بهتروبیشتر درجهت راه توگام بردارم.

ای خداپس هرچه زودتر رزمندگان ماراپیروز کرده ومراجزورزمندگان پیروز اسلام قراربده.خداونداتوخودوعده کردی به رزمندگان اسلام که(فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراعظیما)که(برتری دادمجاهدین درراه خدارابرنشستگان وخداوندآنهارااجری عظیم میبخشد)پسببخش مراآنچه که وعده فرموده ای.

آنکس که توراشناخت جان راچه کند    فرزندوعیال خانمان راچه کند

دیوانه کنی هردوجهانش بخشی         دیوانه توهردوجهان راچه کند

خدایاآنچنان که می بایست تورابشناسم نشناختم وآنچنانکه بایست حق بندگیت رابجاآورم نتوانستم بااین حال بسوی توآمدم چون به من وعده اجرآخرت رادادی ومن عاشق بهشت توام.ازاین جهان رخت بربستم چون این جهان برای من همانندقفس تنگ است ومن هم مانند کبوترداخل قفس هستم.می خواهم که ازاین دنیا هجرت کرده وبسویت پروازکنم وبه اوج خوشبختی وسعادت برسم وهمچون پرندگان آزاددرجهان بی انتهای آخرت برای رسیدن به معشوقم که توباشی پروازنمایم.

پس ای خدامارابیامرز وپدرومادرمارابیامرزوتامارانیامرزیدی ازاین دنیامبر.مرگ ماراباشهادت وزندگی ماراباسعادت یکسان بگردانچون شهیدان رااجریست عظیم به درگاه عبودیت تو.

ادامه دارد......


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها
برچسب‌ها: شهادت, شهید, وصیت نامه
[ دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 6:0 ] [ مرتضی ] [ ]

درآخرین روزماه فروردین سال۱۳۴۸درخانواده ای مذهبی درروستای لالیم ازتوابع شهرستان ساری کودکی دیده به جهان گشود که نامش راعلی حیدر نهادند.بیش از۵بهار ازعمرشریفش راپشت سرنگذاشته بود که سایه پرمهر پدرازسرش کوتاه شدوگرد یتیمی بررخسار پاک ومعصومش نشست.

علی حیدر با توجه به استعدادوافروخدادادی،تحصیلات ابتدائی رابامعدل عالی بعنوان شاگرد ممتاز دردبستان شهید تقوی لالیم ومقطع راهنمائی رادرمدرسه شهیدیوسف نژادسورک طی نموده است.پایه های اول ودوم دبیرستان رادرهنرستان شهیدخیری مقدم ساری دررشته ساختمان گذراند.

وی درتاریخ ۵/۸/۱۳۶۲به عضویت بسیج درآمد ودرزمینه های مختلف دربسیج فعال بود.دردوران فعالیت خوددربسیج بعنوان معلم قرآن به کودکان ونوجوانان درمسجد جامع محل قرآن می آموخت.درتاریخ ۱۰/۹/۱۳۶۵درجهت اطاعت ازفرمان حضرت امام خمینی(ره)مبنی برحضور درجبهه هابرای دیدن آموزش نظامی به پادگان ولی عصر(عج)گهرباران رفت وپس ازطی دوران آموزشی به مدت ۴۵روزدرتاریخ ۳۰/۱۰/۶۵وارد جبهه های نبردحق علیه باطل شد.به محض ورود وصیت نامه خود رانوشت گوئی که می دانست به دیدار یارخواهدرفت.

شهیدعشوری درمیان لاله های شکفته شده مناطق عملیاتی

نوشته ای  که ازدفترخاطرات داخل جیب لباس رزمی خون آلودش به دستمان رسیدنشان می دادکه عاشق جمال حق شده...

عاشقی ازخویش هجرت کردن است           نیست عاشق آنکه دربند تن است

عاشقان بارسفربربسته اند                      رشته جان ازجهان بگسسته اند

سرانجام علی حیدر عزیزبعدازرشادتهاودلاوریهادرسن هفده سالگی ودرتاریخ۱۲/۱۲/۱۳۶۵درعملیات کربلای۵درمنطقه شلمچه ندای حق رالبیک گفته وبه درجه رفیع شهادت نائل آمد.پیکرپاکش ۱۵روزپس ازشهادت همراه باپیکر شهید بزرگوارمحمدنصیری لالیمی درتاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۵باحضور امت شهیدپروردرشهرستان ساری تشییع ودرروستای لالیم درجوارامامزاده عظیم ودرکناردیگرشهدابه خاک سپرده شد.               یادش گرامی وراهش پررهروباد

kidh7p916g6e6ukbd0rf.jpg

تشییع پیکرپاک شهیددرساری

ای شهید

پرچمی راکه توبرافراشته ای هرگزبرزمین نخواهیم گذاشت

 


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها
برچسب‌ها: شهادت, شهید, وصیت نامه
[ شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:47 ] [ مرتضی ] [ ]

انواع واقسام تزهای سرنگونی درون جمهوری اسلامی توسط گروهکهاپیاده شد.تزفیدل کاستروئی،یعنی انقلاب ازطریق محاصره ازطریق بالای جنگلهابه طرف شهرهادرداخل ایران پیاده شدوشکست خورد.هر تزی راکه دررابطه با سرنگونی جمهوری اسلامی بود،به کاربردیم وشکست خوردیم.حداقل آنقدرشرافت داشته باشیم،بیائیم وعنوان بکنیم که ماحقانیت نداریم.این شرافت راداشته باشیم و مطرح بکنیم که ماانواع واقسام حیله هاوتوطئه هارابرعلیه جمهوری اسلامی به کاربردیم وشکست خوردیم.اگرماحقانیت داشته باشیم به اندازه سرموئی،اگرمبارزه مسلحانه برعلیه جمهوری اسلامی حقانیت داشته،بایددریک موردمنجربه این می شد که مردم وملت ایران را،بخشی ازملت ایران رابه خودجذب بکندواینهانشان دهنده این است که ماباطلیم.

                                                        رهام ضرغامی ازاعضاءاتحادیه کمونیستها

گرامی باد یادوخاطره شهدای حماسه ۶بهمن سال ۶۰آمل


موضوعات مرتبط: با شهدا، برگی ازتاریخ
برچسب‌ها: باشهدا, برگی ازتاریخ, شهید
[ پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 15:10 ] [ مرتضی ] [ ]
وقتی نوبت مقابله با توطئه های دشمنان،منافقین،فاسقین،منحرفین وملحدین شد،استانی که درمقابل دشمنان ازهرنوع سینه سپرکرد،استان مازندران بود.

                                          مقام معظم رهبری درسفربه مازندران-۱۳۷۴

گرامی بادیادوخاطره ۴۰شهید گلگون کفن ۶بهمن سال ۶۰شهرستان آمل دردرگیری بامنافقین کوردل

آن روز،روزپرپرشدن صدهاجوانه بود                              آن روزآمل شبنم چشم زمانه بود

جزنغمه های سوگ،دگرشبنمی نبود                           گویی نوای حماسه تنهاترانه بود

                                                       شعرازداریوش هنودئی -آمل


موضوعات مرتبط: با شهدا، برگی ازتاریخ
برچسب‌ها: باشهدا, برگی ازتاریخ, شهید, شهادت
[ پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 14:49 ] [ مرتضی ] [ ]

زندگینامه شهید حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین اکبری

بسم رب الشهداوالصدیقین

ملت ایران دراین فاجعه بزرگ72تن بیگناه به عدد شهدای کربلاازدست دادند.

امام خمینی(ره)

شهید حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین اکبری درسال1315دریک خانواده مذهبی درروستای لالیم ازتوابع شهرستان ساری پا به عرصه گیتی نهاد.عشق وایمان وعلاقه مذهبی وی به اسلام وشریعت ناب محمدی موجب گردیدکه به جهت تحصیل علوم دینی ابتدادرکوهستان درمحضرحضرت آیت الله کوهستانی وسپس درحوزه علمیه شهرستان ساری مشغول به تحصیل گردد.پس ازطی تحصیلات مقدماتی درسال1335به حوزه علمیه مشهدمقدس مهاجرت نموده وادبیات عرب(صرف ونحوومنطق ومعانی وبیان)ویکدوره فقه واصول استدلالی رانزداساتیدبزرگ آن عصر،آیات عظام،حاج شیخ هاشم قزوینی،حاج سید هادی میلانی ومیرزااحمدمدرس فراگرفتند.شهید اکبری درسال 1346برای تکمیل تحصیلات وکسب معارف اسلامی عازم عتبات عالیات ونجف اشرف شدندودرحوزه علم وفقاهت،نجف اشرف ازمحضرمراجع عظام واساتید معروف خارج فقه واصول ازجمله بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)،آیت الله حکیم،آیت الله شاهرودی وآیت الله خوئی بهره های فراوان بردند.

 

 

درسال1353براثرتیرگی روابط ایران وعراق وپس ازسالهاتلاش وکوشش پیگیرووقفه ناپذیردرتحصیل وفراگیری علوم اسلامی به وطن مهاجرت نموده وبا سخنرانیها ومنبرهای موثروسازنده به ارشادوهدایت خلق پرداختند.شهید حجت الاسلام والمسلمین اکبری درمبارزات امت اسلامی وانقلابی ایران برای تشکیل حکومت اسلامی،شرکت فعال ومستمرداشت.همیشه درجلسات تفسیرقرآن ومجامع دیگرباخطبه ها وسخنرانیهای پرشور درنشرافکارانقلابی وافشای ماهیت پلید رژیم پهلوی تمام توانش رابه کارگرفته ودراین راه هیچ هراسی به خودراه نمی داد.

پس ازپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی ایران به رهبری پیامبرگونه حضرت امام(ره)ضمن مبارزه باخطوط فکری ضدانقلاب وجریانهای انحرفی والتقاطی جامعه،ایشان درسال 1358عضویت هیئت هفت نفره واگذاری اراضی کشاورزی راپذیرفتندودراین زمینه جهت رفع اختلافات ونزاعهای محلی درروستاهای حومه شهرستان ساری تلاش پیگیروفراوان داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری مردی متعهد،فداکاروخدمتگذارخلق بود ودرسرکشی به ایتام ومستمندان وکودکان بی سرپرست هرگزدریغ نداشت ودرمشکلات وسختیهاورنجهای زندگی اسطوره مقاومت بود.ایشان ازکودکی طعم رنج راچشیدودرمیان مردم محروم می زیست وازنزدیک بادردهای مردم محروم ومستضعف آشنا بود.ایشان مصداق حقیقی(اشداءعلی الکفارورحماءبینهم)بودچراکه نسبت به کفارومنافقین شدید وسختگیر ودربین مومنین ومحرومکین پرمحبت ومتواضع بود.

 

شهیداکبری دارای خصائص ویژه ای درزندگی بودکه مردم مومن ومسلمان وحق شناس شهرستان ساری وحومه به این امروقوف دارند.ایشان دارای خصائص عالی همچون تواضع ،زهدوتقوابوده وبه خاندان ولایت وامامت عشق می ورزیدند.برای فرائض دینی وشرعی اهمیت زیادی قائل بودندونمازاول وقت راهمیشه تاکیدداشتند.ذکر سوره مبارکه حمددرابتدای اکثرمنبرهای ایشان وتاکیدفراوان برقرائت صحیح نمازازایشان برای مردم شهرستان ساری وحومه به یادگارباقی مانده است .ایشان پس ازعمری زندگی سراسررنج وتلاش برای آرمانهای اسلامی وتحصیل وتعلیم وخدمتگذاری به قرآن ومکتب اهل بیت مخصوصاسروروسالارشهیدان حسین بن علی(ع)سرانجام درشامگاه هفتم تیرماه سال1360درحادثه بمب گذاری دردفترحزب جمهوری اسلامی درتهران به همراه شهید مظلوم بهشتی ودیگریاران صدیق وفرزندان متعهداسلام وامام وامت به دست منافقین کوردل به شرف شهادت نائل آمدوبه ملکوت اعلی پیوست.شهیداکبری به هنگام شهادت 45سال سن و6فرزندازخودبه یادگارگذاشته است.

(یادش گرامی ویادش پررهرو باد)

پیکرپاک ومطهرشهید


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها
برچسب‌ها: شهید, شهادت, وصیت نامه
[ شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 23:15 ] [ مرتضی ] [ ]

امروز زنده نگه داشتن یادشهداکمترازشهادت نیست.

                                        مقام معظم رهبری

یازدهمین یادواره شهدای روستای لالیم دراربعین امام حسین(ع)ویاران باوفایش با حضور امت شهید پرور وسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین قاسمی امام جمعه موقت ساری درمسجدجامع لالیم برگزار گردید.ازطرف خودم وهمه خانواده های شهداازحضورگرم همه عزیزان تقدیر وتشکرمی کنم.انشاءالله همه مادرادامه دادن راه شهیدانمان ثابت قدم بمانیم.

 


موضوعات مرتبط: با شهدا
برچسب‌ها: شهدا, شهادت
[ جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:31 ] [ مرتضی ] [ ]

درآستانه اربعین حسینی ویادواره شهدای لالیم ازآخرین فرزند شهید رمضانی(خواهرخودم)که بعدازشهادت شهید بدنیا آمدخواستم که شعری رادروصف شهدای لالیم بسراید.درزیر متن کامل شعررامی آورم:

دروصف شهدای لالیم

مخصوصاپدرم

سلام ای رادمردان خدائی                                       سلام ای نُه شهیدانبیائی

من اینجاآمدم تاباشماها                                          بگویم درددل راباشماها

بگویم ازشمامردان گلگون                                        که شددلهای برفی تان پُرازخون

بگویم ازتقوی وقلی پور                                           که بودندهاله ای ازنور،ازنور

بگویم صادقی آن مردسرباز                                      صدیقه معتمدکه بوده جانباز

بگویم پاسداری راکه آری                                         حسین جانم ازآن دل بودجاری

نصیری بودسربازی که آخر                                       پریدورفت وخون شد قلب مادر

بگوروحانی مااکبری کو؟                                          که با۷۲لاله پرازبو

پریدندوبه آن سوپرکشیدند                                       وبردلهای ماخنجرکشیدند

محمدمهدی ای مرددلاور                                         بیابرگردای همپای رهبر

بیاروحانی درراه مانده                                            که این امامه باصدآه مانده

شهید۷تیرماکجائی؟                                              امان ازدردداغ این جدائی

ابوالقاسم بسیجی دلاور                                        شنیدم پیش توآمدبرادر!

بگوبینم تویحیی راندیدی؟                                       قلی پوردلاراراندیدی؟

علی حیدربیاای دانش آموز                                     برای بچه هاقرآن بیاموز

کلاس درس بی توسردمانده                                   وبعدازتودلی پردردمانده

محمدجان محرم رفت وآنی                                    نمی آئی حسین جانم بخوانی؟

صدای نوحه هایت راشنیدم                                   همان وقتی تورادرخواب دیدم!

بیافرزندخودرابین برایت                                         که می خواندحسین جانم برایت 

بگویم رادمردان خدائی                                         بگویم نُه شهیدانبیائی

که وقتی حرفهایم راشنیدید                                 پریدیدوبه آن سوپرکشیدید

درون آسمان کردیدمنزل                                       به بابایم بگوئی ازته دل

بگوئیداین دل ازدوری کباب است                            برای دیدنش هرلحظه آب است

خداحافظ دگرحرفی نمانده                                   وبغضی سردهم درسینه مانده

خداحافظ شهیدان خدائی                                    بلاجویان دشت کربلائی

                                                                                              مهدیه رمضانی لالیمی

دهم دی ماه ۱۳۹۱هجری شمسی

۱۶صفر۱۴۳۴هجری قمری 


موضوعات مرتبط: با شهدا
برچسب‌ها: شهید, پدر
[ یکشنبه دهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:27 ] [ مرتضی ] [ ]
وصیت به برادران حزب الله-انجمن اسلامی-گروه مقاومت-شورای اسلامی

برادران حزب الله،بدانیدکه سه عامل باعث پیروزی انقلاب بوده وهمین سه عامل نیزباعث تداوم آ ن خواهدبودوآن سه عامل اول مکتب دوم رهبریت انقلاب(ولایت فقیه)وسوم اتحادوهمبستگی مردم بوده است.درموردعامل اول توصیه من به شمابخصوص برادران جوان ونونهالان انقلاب این است که اعتقادات مذهبی خودراقوی نموده ومطالعات مذهبی رازیاد وآگاهیهای سیاسی خودراتقویت نموده وبادیدی واقع بینانه وبینشی صحیح به مسائل کشورنگاه کنیدوهمیشه گوش به فرمان امام وروحانیت درخط امام باشیدومواظب باشیدکه گروهکهاباشعارهای دروغین شمارامنحرف نکنند.

درموردعامل دوم که رهبریت انقلاب است بایدبگویم وبدانیددرعصرماامام امت جانشین به حق امام زمان سلام الله علیه می باشدواطاعت ازاواطاعت ازخداورسولش است ومخالفت بااومخالفت با خداورسول است.پس ای برادران خداراشکرکنیدکه درزمانی واقع شدیدکه حجت برحق خدابرشماحکومت می کندوبایدهمیشه گوش به فرمان امام عزیزتان باشیدوهمیشه درخط اوکه خط تمام انبیاءواولیای الهی است باشید.وامادرمورد عامل سوم که دشمنان تمام هم وغم شان رادراین گذاشتندتاوحدت امت حزب الله رابشکنند.توصیه من به شمااین است که بدانیدتمام تلاش وکوشش دشمن این است تابااختلاف انداختن بین نیروهای حزب الله سد شکست ناپذیروحدت امت رابشکنند.این شما هستیدکه باید هوشیارباشیدوبابررسی مسائل ومقایسه آن بافرمایشات امام ومسئولین توطئه های دشمن راخنثی وپوزه اش را بخاک بنشانید. 

 

شهید رمضانی وهمسنگران درجبهه جنوب(شهید:نشسته سمت راست تصویر )

برادران حزب الله(انجمن اسلامی-شورای اسلامی-گروه مقاومت)دست به دست هم داده وباتوکل بخدای بزرگ برای انقلاب واسلام کاربکنیدواختلاف سلیقه هاوخودمحوریهاراکنارگذاشته وهمیشه حامی رهبروروحانیت درخط امام باشید.ضمنادرموردجنگ بایدبگویم این جنگ یکی ازبزرگترین نعمتهای خداوند ویکی ازآزمایشات خدابرای مومنان بوده وهست.سعی کنید این امتحان الهی راباموفقیت به پیروزی برسانیدوبدانیدجنگ،جنگ بین کفرواسلام است،اگرماشکست بخوریم اسلام شکست خورده واگرپیروزبشویم اسلام برای همیشه درتمام دنیاپیروزمی شود.پس به ندای قرآن(وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه)لبیک بگوئید وجبهه هاراپرکنید.

درخاتمه ازشمابرادران حزب الله وهمه افرادمحل بخصوص روحانیت می خواهم هربدی ورنجشی که ازاین حقیردیده اید عفوم نمائید وازخداوندبرایم طلب عفووبخشش کنید.والسلام

دعابجان امام رافراموش نکنید

خدایاخدایاتاانقلاب مهدی خمینی رانگهدار

۲۹/۹/۶۵

محمدرمضانی لالیمی-جبهه خرمشهر


موضوعات مرتبط: پدر، با شهدا
برچسب‌ها: وصیت نامه, شهید, پدر
[ جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ ] [ 23:16 ] [ مرتضی ] [ ]

وصیت به همسرم:

همسرم،اگراسلام برای مردان جنگ وجهادودفاع ازحریم مقدس اسلام وقرآن راتعیین نموده،برای زن نیزوظیفه ای معین نموده که به مراتب بالاترازوظیفه مردان است وآن تربیت خوب وصحیح فرزندان است.چون اگربچه هاخوب تربیت نشوندممکن است ضررهای جبران ناپذیری برای جامعه بوجودبیاورندواینجاست که امام امت فرمودند:ازدامن زن مردبه معراج می رود.

بلی همسرم دوست دارم مرتضی،میثم ومقدادراطوری تربیت کنی که درخط اولیاءوانبیاءقدم گذاشته وحافظان خون اباعبدالله الحسین(ع)وشهدای انقلاب اسلامی باشندودرضمن کوچولوئی که قراراست بعدا بدنیابیاید(دخترشهید که دقیقادرروزشهادت شهید بدنیاآمد)اگردختربوداسمش رافاطمه واگرپسربوداسمش رامحسن بگیر.

همسرم نمی گویم برایم گریه نکن چون به قول امام عزیزگریه برشهید زنده نگه داشتن نهضت است ولی مباداصدابه شیون بلندکنی که منافقین وناکثین دلشاد شوندوهروقت خواستی گریه کنی به یاد غریبی امام حسین(ع)وبیادآن شهیدانی که جنازه آنهابه دست خانواده هایشان نرسیده وهنوزمنتظرعزیزشان هستندگریه کن.صابرباش وبابیادآوردن به اسارت رفتن زینب کبری(س)وشکستن پهلوی فاطمه زهرا(س)برای حفظ اسلام صبرکن که خداوندبا صبرکنندگان است.اگریادت باشدمرتضی ومیثم ازمن سوال میکردندکه کربلا کجاست وقبرچه کسی درآنجاست.اگربعدازشهادتم سوال کردندکه بابای مابه کجارفته بگو رفته کربلاپیش امام حسین(ع)تاصدام وصدامیان راازکربلابیرون کندکه انشاءالله شمازودتربه کربلابیائید.درآخراگردرزندگی برایتان مشکلی ایجادکردم ازشماطلب عفووبخشش می کنم وازشمامی خواهم که ازخداوندبزرگ برایم عفوومغفرت طلب نمائی.

ادامه دارد....


موضوعات مرتبط: پدر، با شهدا
برچسب‌ها: وصیت نامه, شهید, پدر
[ پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱ ] [ 11:29 ] [ مرتضی ] [ ]
وصیت به پدرومادرم:

پدرومادرخوبم،میدانم داغ هجرانم برایتان مشکل است.ولی بایدبدانیدکه من امانت خدادردست شمابودم وباید یک روزی این امانت رابه صاحبش برمی گرداندید.پس بایدخوشحال باشیدکه این امانت رابه راه اوتربیت کرده وبه راه اودادید.ثانیاپدرومادرعزیزم،بدانیدهیچ وقت من ازعلی اکبرامام حسین(ع)بالاترنبوده ونیستم.علی اکبرفدای اسلام شد.امام حسین(ع) فدای اسلام شد.همه یاران امام حسین(ع)فدای اسلام شدند.پس من هم راهی را رفته ام که مولایم حسین(ع)وهمه اولیاءوانبیاءرفته اند.

ثالثاهمه مایک روزبایدبمیریم(انالله واناالیه راجعون)پس چه بهترمرگمان مرگی باشدکه مولایمان علی(ع)آرزو میکردومیفرمود:(اگرهزاربارباشمشیربدنم رادرراه خداقطعه قطعه کنندبهتراست تادربستربمیرم).ماشیعه علی(ع)هستیم وبایددنباله روآن امام بزرگوارباشیم.

پدرومادرخوبم ،درقبال زحمتی که برایم کشیدیدفرزندخوبی برایتان نبودم.ازشماطلب عفووبخشش میکنم ومی خواهم که حلالم کنیدودعاکنیدکه خداوندنیزمراببخشدوصبرکنیدکه(ان الله مع الصابرین)وامام عزیزرادعاکنید.

وصیت به برادرانم:

برادران خوبم نگذاریداسلحه ام برزمین بماندوسنگرم خالی شودوبدانیدکه صدای غربت حسین(ع)هنوز به گوش می رسدوامروز باید بالبیک گفتن به امام عزیزکه حسین زمانه است به ندای اوپاسخ مثبت دهیدوهمیشه پیرو خط امام باشیدکه خط همه انبیاءواولیای خداست.ضمناازشماعاجزانه می خواهم اگردرطول زندگی رنجش وخطائی ازمن دیده ایدمراحلال کنیدوازخدابخواهید که مراببخشد.

وصیت به خواهرم وهمه خواهران روستا:

خواهرمهربانم،بدانیدکه آنچه که باعث تداوم وشکوفائی قیام اباعبدالله الحسین (ع)گردیدصبرواستقامت زینب سلام الله علیهابوده وتونیزدرشهادتم صبرکن وبدان که حجاب بهترین زینت وعفت وشرافت زن است ویکی ازتوطئه های دشمن این است که بابی حجابی زن رابه فسادودرنتیجه جامعه رابه فسادبکشاند.وتوخواهرم باحفظ این اصل اسلامی مشت محکمی به دهان دشمنان اسلام وجیره خواران آنهادرداخل بزن.درضمن ازتونیزمی خواهم که هربدی ورنجشی ازمن دیدی مراعفونمائی وازخدابرایم طلب آمرزش ومغفرت کنی.

 

ادامه دارد....


موضوعات مرتبط: پدر، با شهدا
برچسب‌ها: پدر, شهید, وصیت نامه
[ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ ] [ 0:7 ] [ مرتضی ] [ ]

پنجاه سال عبادت کردیدخداقبول کند،یکبارهم وصیت نامه شهدارابخوانید وبه آن عمل کنید.

حضرت امام خمینی(ره)

انشاءالله قصددارم زندگینامه ووصیت نامه شهدای لالیم راپُست کنم .به امید خداازوصیت نامه شهیدرمضانی دراین پُست شروع می کنم.

(وصیت نامه پاسداررشیداسلام شهیدمحمدرمضانی لالیمی)

بسمه تعالی

(ان الله اشتری من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه)

هماناخداوندخریدارجان ومال مومنین است ودرازای آن به ایشان بهشت می دهد.

قرآن کریم سوره توبه آیه ۱۱۱

بادرودوسلام به پیشگاه حضرت مهدی(عج)ونائب برحقش امام امت ودرودفراوان به روان پاک شهدای راه فضیلت وشرف وانسانیت که بانثارخونشان درخت اسلام راآبیاری نمودند،اینجانب محمدرمضانی لالیمی وصیتنامه خودراباشهادت به وحدانیت خداآغازمی کنم:

(اشهدان لااله الّااللّه واشهدان محمدرسول اللّه واشهدان مولاناومقتداناامیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع)واولادهم المعصومین حجج اللّه)وراضیم به اینکه اسلام دینم وقرآن کتابم ومحمد(ص)رسول وبنده خدا،علی(ع)واولادش ازامام حسن(ع)تاحضرت مهدی(عج)حجت خداوامام ومولایم میباشند.پروردگارا:تومیدانی چه کرده ام،دردلم چه هست وچه می گذرد.خدایاتوفقط ازرازدلم آگاهی وتوازعیوب من باخبری وتوهم می توانی بالطف ورحمتت راه برطرف شدن گناهانم رانشانم بدهی.ای معبودمن،من هرچه دراعمالم نگاه می کنم همه معصیت است ونافرمانی وپیروی ازهوای نفس،نفسی که مانندزنجیری به دست وپایم بسته ورهایم نمی کند.پس ای خدای مهربان ازتوتمنادارم وتورابه آبرومندان درگاهت قسمت می دهم اگرلایق بودم با شهادت درراه خودت مراازدست نفسم آزاد بگردانی.

(السلام علیک یااباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا)

درمیان همه گل گشتیم وعاشق نشدیم           تو چه کردی که تورادیدیم ودیوانه شدیم

حسین جان جدبزرگوارت حضرت محمد(ص)توراسفینه نجات وچراغ هدایت معرفی کرده وفرموده حرارت خون حسینم درقلب مومنان جوششی ایجادمی کندکه تاابد خاموش شدنی نیست ومن این حرارت رادرقلب آن بسیجی عاشقی که دست ازهمه ظواهرمادی دنیاشُسته ونارنجک به کمرمی بنددوبه زیرتانک دشمن می روددیدم ودرقلب آن سپاهی عاشقی که روزوشبش رادرسالهای جنگ تحمیلی درجبهه میگذرانددیدم ودرقلب آن جهادگری که دردورترین نقطه این کشور مشغول سازندگی است دیدم ودرقلب آن انجمن وشورای اسلامی وگروههای مقاومت که بدون چشمداشتی به مال دنیا خالصانه درشبهای سردزمستان درروستاهامشغول حفظ انقلاب ودستاوردهای آن هست دیدم وبادیدن این حرارت وجوشش وایثار دریافتم که باید فداشد.فدابرای حسین،حسینی که برای اسلام فداشد،حسینی که بافداکاریش ،باایثارش،بامظلومیتش وبا شجاعتش به مایاددادکه بایدبمیریم ودراین بین راهم راانتخاب کردم وآن هم راه حسین(ع)است،راهی که همه انبیاواولیای خدارفتند. 

خدایاعمری رابه آرزوی زیارت قبرمولایم حسین(ع)نشستم ودوست دارم درراه آزادی قبرمولایم وخاک کربلاازدست بعثیان،قطره خون ناقابلم رانثارکنم وبدنم قطعه قطعه گرددتافردای قیامت پیش مولایم خجالت زده نباشم که من بدنم سالم باشد واوبدنش پاره پاره وسرش ازتن جدا ودستان عباسش ازبدن جداوبدن علی اکبرش صدپاره باشد.

ادامه دارد.......


موضوعات مرتبط: پدر، با شهدا، ارزشها
[ چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 0:1 ] [ مرتضی ] [ ]
زندگینامه پاسداررشید اسلام شهیدمحمدرمضانی لالیمی

بسم رب الشهداوالصدیقین

شهیدمحمدرمضانی فرزندبابادرتاریخ۱/۷/۱۳۴۲دریک خانواده مذهبی درروستای لالیم دیده به جهان گشود.تحصیلات ابتدائی رادرروستای خودلالیم ،مقطع راهنمائی رادرروستای سورک ومقطع متوسطه رادرهنرستان صنعتی ساری (خیرمقدم)گذرانید.

mrlqyairoyo9j3qasdtn.jpg

(تصویری ازشهیددرهنرستان بالباس کارصنعتی)

ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط: پدر، با شهدا
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ ] [ 22:18 ] [ مرتضی ] [ ]
مادرعزیزم

واقعاتورادوست دارمٰ.شیرت راحلالم بگردان ودرتشییع جنازه من لباس نوبپوش که دشمنان اسلام فکرکنندعروسی پسرت می باشد.

                                قسمتی ازوصیتنامه شهید علی اکبرخانقلی

شهید خانقلی ازهمکاران شاغل درمجتمع دخانیات مازندران بود که درعملیات والفجر ۱۰درحلبچه به شهادت رسید.درسال چندین مرتبه به مناسبتهای مختلف با مادرشهیددیدارمی کردیم به اتفاق همکاران شورای فرهنگی ورزشی مجتمع .

امسال هم به اتفاق مدیرکل ودیگرهمکاران بمناسبت هفته دفاع مقدس با تقدیم هدیه ای ازطرف شرکت به دیداراین مادرشهید رفتیم.امااینباردیگرمادرماننددفعات گذشته نبودگویی دیگر تاب وتوان دوری دلبندش رانداشت.

صبح دیروزدرحال آمدن به اداره پیامکی برای من آمد با این مضمون که(امسال آخرین دیداربامادرشهید خانقلی بود.به فرزندش پیوست)ازطرف یکی ازهمکاران.بعدازرسیدن به محل کاربا همکارمحترم تماس گرفتم وازموضوع ارتحال این مادردلسوخته با خبرشدم.

می گویندروایت است درروزقیامت وقتی شهیدرامی خواهندبه بهشت ببرندشهید واردنمی شود.ندامی آیدچرانمی روی؟شهیددرجواب می گوید:من دردنیا پدرومادری داشتم که برایم زحمت زیاد کشیدند.بعد به احترام خون شهیدپدرومادراوهم وارد بهشت می شوند.

 


موضوعات مرتبط: با شهدا
[ یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ ] [ 13:11 ] [ مرتضی ] [ ]

فردا اولین روز ازفصل پائیز است.بعد ازاینکه صدام درساعت ۲ونیم بعد ازظهر۳۱شهریور ۵۹ آغازکرد،اول مهربه قولی اولین روز تجاوزعراق به خاک ایران است.دقیقا دراولین روزآغاز پائیزدرسال۵۹شهید گلعلی تقوی درمسجدسلیمان براثربمباران  به شهادت رسیدوجزواولین شهدای دفاع مقدس دراستان مازندران شد.درتاریخ هفتم مهرماه نیز پیکرپاک شهیددرساری تشییع وبه روستای لالیم منتقل ودرامامزاده عظیم(ع)دفن گردید.بعدازشهادت این بزرگواردبستان تازه تاسیس روستا به نام شهیدگلعلی تقوی نامگذاری شد وچه سعادتی بالاتر که دراولین روز آغاز مدرسه وفصل بهار دانش دقیقا شهادت این بزرگ مرد لالیم واقع شد واینگونه هست که نام این شهید جاوید همیشه دردل هم روستائیان خصوصادانش آموزان زنده وجاوید است .

یادش گرامی وراهش پررهرو باد.

شهید سرخ ترین کلمه تاریخ


موضوعات مرتبط: با شهدا
[ جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 22:0 ] [ مرتضی ] [ ]
بعد ازادغام بنیاد شهید بابنیاد جانبازان با اون آشنا شده بودم.بسیارخوشرو ومهربان وپیرمردی دوست داشتنی بود.دردفتر رئیس کارمی کرد.خیلی باهم نزدیک شده بودیم تااینکه بعلت کسالت وبیماری دیگه به اداره نیومد ...

درایام شهادت امام جعفرصادق(ع)به مشهد مقدس رفتم.درحرم مطهر بودم که پیامی برای من آمد:

حاج احمد آدینه بعد ازتحمل سالهادرد ورنج ناشی از جراحات شیمیایی به یاران شهیدش پیوست.

در تشییع پیکر مطهرش نبودم اما با پُست این مطلب خواستم یادی بکنم از آن پیرمرد دوست داشتنی که با آرزوی دیرینه اش ،یعنی همان شهادت رسید.

حاج احمد منم مرتضی ،قیامت منویادت نره.....

 


موضوعات مرتبط: با شهدا
[ یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 11:46 ] [ مرتضی ] [ ]

من به تمامی کسانی که درداخل ویاخارج روی خلع سلاح مقاومت (اسلامی لبنان)درجریان جنگ با اسرائیل یاغیراسرائیل شرط بندی کرده اند،می گویم که هیچ ارتشی دردنیا نمی تواند سلاح ماراازچنگ مابیرون بیاورد.

این ملت وفاداروسربلند به این مقاومت ایمان دارند.من بااسلحه تهدیدنمی کنم،من روی این مردم که مقاومت راپشتیبانی می کنند،حساب می کنم،من روی آن پیربزرگواری حساب می کنم که بین خرابه ها ایستاد وگفت:خانه ام دربیروت منهدم شد،خانه ام درجنوب منهدم شد،امابااین حال درکنارمقاومت وسلاح مقاومت هستیم.

کسِ دیگروکسان دیگر که گفتند سیدحسن سلاح راتسلیم کند،خائنند،ومن به آنهامی گویم:

باشما عهدمی بندم،ای ملت سربلندووفاداروعظیم،من انتظاردارم که زندگی ام رانه باخیانت که باشهادت به پایان ببرم.

بخشی ازسخنان سید حسن نصرالله درجشن پیروزی مردم لبنان درجنگ۳۳روزه(۲۳مرداد۱۳۸۵)

 


موضوعات مرتبط: با شهدا، ارزشها
[ سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:0 ] [ مرتضی ] [ ]
خواب حاج همت تعبیرشد

چندروزقبل ازشهادت محسن نورانی،حاج همت درخوابی که دیده بود،خبرشهادت محسن وچگونگی آن رابرایش تعریف کرده بود:(محسن تو به شهادت می رسی وشهادت توهم اینطوراست که دشمن اسیرت می کندوشرط آزادیت رادادن اطلاعات و توهین به امام قرارمی دهد،و وقتی توخواستۀ آنهارابرآورده نکنی،ابتداتیری به پیشانی ات می زنند،سپس تیربارانت می کنند.)

خواب حاج همت در۲۱مرداد۱۳۶۲تعبیرشد.وقتی محسن همراه چندنفرازهمرزمانش ازاسلام آبادغرب می آمدند،درکمین کومله گرفتارشدند.کومله پس ازتیراندازی به ماشین حامل محسن ودوستانش،ابتداآنهارامجروح می کنند،سپس به بالای پیکرنیمه جان محسن آمده وپس ازاینکه ازگرفتن اطلاعات ناامید می شوند،ازاومی خواهندکه به امام توهین کندووقتی اوبه امام درودمی فرستد،اول تیری به پیشانی اوزده،سپس تیربارانش می کنند.

                                                           ( شهید نورانی)


موضوعات مرتبط: با شهدا
[ شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 11:17 ] [ مرتضی ] [ ]
حجاب یعنی تحمیل محرومیت براستعمار

زهرا،خواهرم،توزینب گونه وبا منطق درتحمل سختیها ومصائب روزگاربکوش وگریه وشیون سرمده که مراناراحت خواهی کرد.مادرمان رادلداری بده ونگذارکه به فکرجسم من باشد.جسم همه فانی است ولی روح است که جاودانه می ماند.

خواهرم،حجاب راحفظ کن،زیرازنی که همه جارامی بیند وخوددیده نمی شود،محرومیتی را براستعمارتحمیل کرده است وزینب(س)چنین بود.

فریادحق طلبانه ات هرگزخاموش نشود و هر وقت که دلت برای من تنگ شد سوره واقعه رابخوان.

بخشی ازوصیت نامه سرداررشید اسلام شهیدعلیرضا موحددانش

deffae moqaddas 0156.jpg

 


موضوعات مرتبط: با شهدا
[ یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 9:35 ] [ مرتضی ] [ ]
توسل شهید وگره گشایی

همه آماده شروع عملیات بودند،اماپشت یک میدان مین گیر افتاده ومانده بودند.جالب اینکه بچه های شناسایی سه ماه تمام روی این معبرکارکرده بودندوهمه چیز شناسایی شده بود،امامعلوم نبودچراآن شب همه چیز قفل شده بود.

 شهید به حضرت زهرا(س)متوسل شدولحظاتی بعد قرآن رابازکرد وبه آیات آن نگاه کرد.پس ازاینکه قرآن رابست،گفت:ازاین معبرنمی رویم،بایدازمعبردست راستی،گرای باغ شمارۀ هفت برویم وازآنجابه دشمن بزنیم.

به قدری باقدرت این حرف رازد،که حتی حاج حسین خرازی هم چون وچرائی نکردوروی حرف اوحرف نزد.گردانهاازهمان مسیری که اوگفته بود ،به طرف دشمن حمله کردندوساعتی بعد،منطقۀ مورد نظر فتح شد.بعدا دربررسی ها متوجه شدیم که باانتخاب مسیر،عراقی هارادورزده بودیم .

شهید:حجت الاسلام والمسلمین مصطفی ردانی پور

شهادت ۲تیر۱۳۶۲

شهیدحجت الاسلام والمسلمین مصطفی ردانی پور


موضوعات مرتبط: با شهدا
[ دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 10:10 ] [ مرتضی ] [ ]

عملیات قدس۴ درساعت۲۴روز۱/۵/۶۴درمنطقۀ جنوب شرقی العماره درهور الهویزه ،باهدف تصرف دریاچۀ ام النعاج وبارمزمقدس یامحمدرسول الله(ص)،الله اکبر،توسط سپاه پاسداران آغازشد.

دراین عملیات که ۴روزبه طول انجامید،۱۶۰کیلومترمربع ازهورالهویزه ودریاچۀ ام النعاج وتعدادی ازپایگاههای آبی دشمن ،به تصرف رزمندگان اسلام درآمد.

دراین عملیات،۱فروندهلی کوپترو۱۰فروندقایق،به همراه گردان ۲ازتیپ۱۱۷ ارتش متجاوزبعثی منهدم شد.حدود۲۸۰کشته وزخمی و۵۶اسیرنیزازدشمن گرفته شد.درضمن تعدادی قایق وتجهیزات به غنیمت رزمندگان درآمد.

گرامی باد یاد وخاطره شهدای گلگون کفن هشت سال دفاع مقدس.


موضوعات مرتبط: با شهدا، برگی ازتاریخ
[ یکشنبه یکم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 12:17 ] [ مرتضی ] [ ]

ازبچگی این مداحی شهیدبزرگوارسردار کریمی،پدربزرگوارمداح اهل بیت استادبزرگوارحاج محمودکریمی، رابه خاطردارم وبا آن خاطرات زیادی دارم .الان هم درموبایلم کلیپ تصویری ازآن مداحی معروف دارم:کربلاکربلاماداریم می آییم......

دریکی ازبندهای نوحه ازشهیدی نام می برد که تقریبا برای نسل جوان ناشناخته است .البته برای من هم ناشناخته تر.درحال ورق زدن تقویم کوچک جیبی خودبودم که مشاهده کردم ۳۱تیرماه مصادف است با شهادت خلبان رشید،سردار شهید عباس دوران(عباس دوران دادیم)

واقعا چه کسی باید این ستاره های درخشان رابرای نسلی که آنهارانمی شناسند معرفی کند!؟

یادش گرامی وراهش پررهرو

شهادت:۳۱تیرماه۱۳۶۱


موضوعات مرتبط: با شهدا، برگی ازتاریخ
[ شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۱ ] [ 9:25 ] [ مرتضی ] [ ]
عملیات رمضان

دیروز ۲۳تیرماه مصادف بودبا سالگردعملیات رمضان.

عملیات رمضان بارمزیاصاحب الزمان(عج)ادرکنی درمنطقه ی شرق بصره درساعت ۲۱:۳۰روز۲۳/۴/۶۱آغازشد.دراین عملیات که منجربه آزادی پاسگاه زیدعراق گردید،حدود۸۰۰دستگاه تانکونفربر،۵فروندهواپیماومقادیرنسبتازیادی سلاح سبک ونیمه سنگین دشمن منهدم شد.به ۱۲تیپ ازنیروهای دشمن آسیبهای جدی وکلی واردشد،حدود۷۰۰۰نفرکشته وزخمی و۱۳۱۵نفراسیرنیزازدشمن بعثی گرفته شد.درضمن تعدادی خودرووتانک ومهمات نیزبه غنیمت رزمندگان اسلام درآمد.این عملیات باهمکاری مشترک سپاه وارتش صورت پذیرفت.

گرامی باد یادوخاطره همه شهدای سرافراز اسلام علی الخصوص شهدای مظلوم عملیات رمضان که با لب تشنه باارباب خوددیدارکردند،همچنین یاد وخاطره شهید رمضان شهرستان ساری ،شهید سید علی دوامی که در۱۹رمضان مجروح ودر۲۱رمضان شربت شهادت نوشید گرامی باد.تولد شهیدنیز در۲۱رمضان بود.

ازچپ(نفراول شهیدمسکار،نفردم شهیددوامی)درمسجدجامع ساری


موضوعات مرتبط: با شهدا، برگی ازتاریخ
[ شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ ] [ 9:15 ] [ مرتضی ] [ ]

مراسم سالگرد شهدای هفتم تیر و شهادت حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین اکبری با حضوراستاندارمازندران،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،جمعی ازمسئولین ومردم شهید پروردرزادگاه ومدفن شهید اکبری واقع درروستای لالیمِ شهرستان میاندرودبرگزارگردید....

مهندس دامادی نماینده مردم ساری ومیاندروددرمجلس شورای اسلامی ودامادشهیداکبری

طاهائی استاندارمازندران

حضورعلما ومسئولین درمراسم

dsc01418.jpg

حضورپرشورمردم درمراسم


موضوعات مرتبط: با شهدا
[ شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ ] [ 8:45 ] [ مرتضی ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

حسین جان
درمیان همه گل گشتیم وعاشق نشدیم
توچه کردی که تورادیدیم ودیوانه شدیم

گرامی باد یاد وخاطره سرداران و9شهیدگلگون کفن روستای لالیم
امکانات وب
جنگ دفاع مقدس